schwarzmalen1

schwarzmalen2

 

Schwarzmalen is een kritische verwijzing naar het idee dat het publiek kan participeren in het ontstaan van een kunstwerk, maar ook een knipoog naar het commerciële idee van crowdfunden. Crowdfunding voor een schilderij dat nog tot stand moet komen is een vreemde propositie: de koper weet nog niet wat hij koopt (want het doek is nog wit) en de kunstenaar weet nog niet wat hij gaat schilderen.

Wij beiden (koper en kunstenaar) gaan het avontuur aan. De prijs is bewust laag gehouden om drempelverlagend & uitnodigend te werken.


 

Waar komt ‘schwarzmalen’ vandaan?

polke
aanleiding is het schilderij 
‘Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!’ van Sigmar Polke

 


Participatie-maatschappij
“Publieksparticipatie en cultureel ondernemerschap in de kunst” staat hoog in het vaandel bij de politiek. Kunst wordt afgemeten aan economische belangen, waardoor kunst zijn autonome status verliest en ‘gewenst’ moet zijn. Is er genoeg publiek voor? Welke kunst wil de maatschappij?

“de zin van kunst is zoek, de kunst verkeert in een identiteitscrisis”

Participatie-kunstwerk
Daarom gaan we een kunstwerk maken samen met ons publiek. Wat is de rol van de een en wat is de rol van de ander. Wat legt de toeschouwer in ons werk?
Het werk roept allerlei gedachten en associaties op die de toeschouwer op zichzelf betrekt. En ook de kunstenaar maakt bij het maken van het werk en het beschouwen ervan gebruik van projectie. In ons project willen we deze projecties zichtbaar maken door het werk en de stappen om het te maken te delen met de toeschouwer. De toeschouwer wordt daardoor van zijn afstandelijke beschouwende functie ontdaan en wordt participant.