HappyCrowd

Schwarzmalen3

Koop een leeg doek en bepaal mee hoe het schilderij er uit komt te zien!

We willen lege doeken verkopen aan publiek dat mee bepaalt hoe onze schilderijen er uit gaan zien. We willen onderzoeken of je via crowdfunden autonome kunst kan financieren. Zoals herhaaldelijk in het nieuws is geweest: kunstenaars zijn arm! Iedereen weet dat veel inkomstenbronnen voor kunstenaars zijn verdwenenen dat er meer ‘marktgericht’ gehandeld moet worden. Daarom willen wij onze schilderijen via crowdfunden tot stand laten komen.

Schwarzmalen is een kritisch project van acht autonome kunstenaars waarbij het publiek kan participeren in het ontstaan van een kunstwerk.

In het hart van de financiële sector, de ZuidAs van Amsterdam, wil Schwarzmalen onderzoeken of je via crowdfunden autonome kunst kunt financieren. Zoals herhaaldelijk in het nieuws is geweest: kunstenaars zijn arm! Iedereen weet dat veel inkomstenbronnen voor kunstenaars zijn verdwenen en dat er meer ‘marktgericht’ gehandeld moet worden. Daarom willen de kunstenaars van Schwarzmalen hun schilderijen via crowdfunden tot stand laten komen. We hebben een ‘serious game’ ontwikkeld waarmee we samen met het publiek willen onderzoeken of dat kan.

Schwarzmalen 3
Voor Schwarzmalen 3 drijven we dit idee op de spits en gaan we via het crowdfunding platform ‘Voor de Kunst’ lege doeken verkopen. Daarna starten met schilderen waarbij het publiek 5 weekends op rij inspraak heeft en het proces kan volgen via Facebook en de website.

Crowdfunding voor autonome kunst, het verkopen van lege doeken
Is crowdfunding voor autonome kunst, schilderen in ons geval, een passend middel? Kan je ook het proces van het schilderen, dus het verkopen van lege doeken, crowdfunden?

De crowdfunding campagne loopt van 1 februari tot 9 maart 2018.
https://www.voordekunst.nl/projecten/5292 

Expositie
20, 21 en 22 april 2018
Art Chapel Amsterdam

Prinses Irenestraat 19
1077 WT Amsterdam
in het Beatrixpark, ZuidAs

Deelnemende kunstenaars

Rob Visje, José Krijnen, Harke Kazemier, Marieke Hunze, Baukje Spaltro, Saskia Tannemaat, Marja van Putten, Astrid Moors

concept en organisatie:
Astrid Moors en Marja van Putten

 

Doneer via 

Infographic

Als u klikt op onderstaande afbeelding ziet u een infografic met het verloop van schwarzmalen3. U krijgt uitleg over het hele spel en alle gebeurtenissen in het hele proces tot aan de expositie 20-22 april 2018.