Galleries_schwarzmalen1

Het proces was op Facebook te volgen: https://www.facebook.com/schwarzmalen
Daar vond je ook de reactiemogelijkheid op onze vragen en voorstellen.

Hieronder een wekelijkse update van het proces, onderin is het begin.
You can see the weekly update down here, chronological order, beginning at the bottom.

Het proces

het eindreslutaat: 2 maal 16 delen van 40 x 40 cm
the outcome: 2 times 16 parts of 40 x 40 cm

presentatie, snij en her-opspan-performance was op
the presentation, cut and re-stretch-performance was
12 07 2014 in Weesp

AF! Tot de eerste week van juli hebben we de kans gehad door te werken aan de schilderijen.
FINISHED! Untill the first week of July we were able to continue painting.

week 5: 11 juni 2014

vraag 5

is het schilderij af? / is the painting ready?

 

– ja, niks meer aan doen / yes, keep your hands off the painting
– ja, bijna, werk maar door met de gegevens die je nu hebt /
yes, almost, continue to work with the data that you have now
– nee, ik wil iets aan het plafond / no, I want something on the ceiling
– nee, ik vertel hieronder waarom / no, I will tell below why
 
Uitslag / Result:
5: ja, bijna, werk maar door met de gegevens die je nu hebt /
yes, almost continue to work with the data that you have now

week 4: 27 mei 2014

vraag 4
– Wat is het motief? / What is the theme?
Is er een (abstract) verbindend element in het schilderij, een structuur?
Do we have an (abstract) connecting element in the painting, a pattern?
– strepen / stripes
– rondjes / circles
– vierkantjes / squares
– een patroon / a pattern (light color)
– geen structuur / no pattern
 
Uitslag / Result:
4: een patroon / a pattern

week 3: 20 mei 2014

vraag 3
– Hoe is de onderlinge verhouding? / What is the relationship?
vijandig / hostile
liedevol / loving
intiem / intimate
 
– Welke stemming overheerst? / What mood prevails?
aandacht / attention
spanning / tension
irritatie / irritation
 
– Hoe is dat zichtbaar? / How is it visible?
– door het schilderen van: / by painting:
een symbool / a symbol
een dier / an animal
een kleurvlak / a patch
tekst velden / text fields
 
Uitslag / Result:
3a: intiem / intimate
3b: spanning / tension
3c: een dier / an animal

week 2: 13 mei 2014

Vraag 2
– Welke mensen schilderen we? / which humans do we paint?
de man / the man
de vrouw / the woman
beiden / both
geen van beiden / none of the above
 
– Welke attributen schilderen we? / which attributes do we paint?
een grijze pruik / a grey wig
een plooirok / a pleated skirt
zijn schoenen / his shoes
geen / none
Uitslag / Result:
2a: beiden / both (roze/pink)
2b: zijn schoenen / his shoes (zwart/black)

week 1: 6 mei 2014

= start van het werk, opzet van de achtergrond. De eerste vraag.
= beginning of the work, first layer and background. The first question.

Vraag 1: Wat willen jullie? / What do you want?
– het is nacht / it is night
– de zon schijnt fel naar binnen / the sun shines brightly inside
– het is overdag maar de gordijnen zijn dicht / it is during the day but the curtains are closed
Uitslag / Result:
het is overdag maar de gordijnen zijn dicht
it is during the day but the curtains are closed

week 0: 22 april 2014

voorbereidingen

week 0: 14 april 2014

voorbereidingen