Skip to content

schwarzmalen1

schwarzmalen2

 

Schwarzmalen is een kritisch project van autonome kunstenaars waarbij het publiek kan participeren bij het ontstaan van een kunstwerk en het commerciële idee van crowdfunden voor autonome kunst ter discussie wordt gesteld.

Sinds de meeste subsidies voor beeldende kunst zijn verdwenen wordt crowdfunden als een van de belangrijkste oplossingen gezien om kunst te financieren. Het is immers door het publiek gedragen en kunstenaars nemen zelf het initiatief per project. De website ‘Voor de Kunst’ is een groot succes: 80% van de projecten worden gefinancierd. Maar hoe ligt dat voor autonome kunst, voor kunst waarbij het onderzoek, het proces, centraal staat en men nog niet weet hoe het kunstwerk eruit komt te zien?

Wij beiden (koper en kunstenaar) gaan binnen het project Schwarzmalen het avontuur aan.


Waar komt ‘schwarzmalen’ vandaan?

polke
aanleiding is het schilderij
‘Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!’ van Sigmar Polke


Participatie-maatschappij
“Publieksparticipatie en cultureel ondernemerschap in de kunst” staat hoog in het vaandel bij de politiek. Kunst wordt afgemeten aan economische belangen, waardoor kunst zijn autonome status verliest en ‘gewenst’ moet zijn. Is er genoeg publiek voor? Welke kunst wil de maatschappij?

“de zin van kunst is zoek, de kunst verkeert in een identiteitscrisis”

Crowdfunding voor autonome kunst
Is crowdfunding voor autonome kunst, schilderen in ons geval, een passend middel?
Kan je ook het maakproces van schilderijen, dus het schilderen van lege doeken, het schilderen zélf, crowdfunden?
Wij denken dat dat problematisch is. Daarom hebben we dit idee in twee projecten (Schwarzmalen 1 en 2) op bescheiden schaal getoetst. Kunstenaars verkopen lege doeken en het publiek mag mee beslissen over de voortgang van het schilderij. Dat is voor beide partijen een experiment: de koper weet nog niet wat hij koopt (want het doek is nog wit) en de kunstenaar weet nog niet wat hij gaat schilderen.

Tijd voor Schwarzmalen 3.